solgar magnez chelat opinie

To była nowa koncepcja w dziedzinie receptorów jądrowych. Rysunek 1PXR powoduje interakcje między lekami. Ze względu na dużą, hydrofobową kieszonkę wiążącą ligand, PXR aktywuje się za pomocą szerokiej gamy leków, w tym deksametazonu, RU486, ryfampicyny i hiperforyny (składnika dziurawca zwyczajnego). Po aktywacji PXR wiąże się z promotorem CYP3A i indukuje transkrypcję. Podwyższone poziomy CYP3A powodują zwiększenie metabolizmu substratów CYP3A, które obejmują większość leków na receptę. Natychmiastowym skutkiem naszego badania JCI było to, że wysokoprzepustowe testy PXR, takie jak te, które stosowaliśmy, można zastosować prospektywnie w celu zidentyfikowania i wyeliminowania induktorów CYP3A we wczesnej fazie procesu odkrywania leków. W rzeczywistości testy PXR są obecnie szeroko stosowane w tym celu przez firmy farmaceutyczne. Warto zauważyć, że PXR jest aktywowany nie tylko przez leki na receptę, ale także przez zioła, takie jak ziele dziurawca, które wchodzą w interakcje z wieloma lekami (patrz odnośnik 12). Tak więc testy PXR są również użyteczne w ocenie potencjału nieuregulowanych środków do interakcji z lekami na receptę. Kończąc, nasz artykuł JCI zidentyfikował PXR jako molekularną podstawę dla interakcji lek-lek i wprowadził pojęcie jądrowego receptora działającego jak uogólniony czujnik ksenobiotyku. Jak na ironię, podczas gdy nasza grupa nuklearnego receptora w Glaxo Wellcome postanowiła zidentyfikować nowe cele leków, naszą farmaceutyczną spuścizną jest odkrycie ważnego anty-celu! Podziękowania Praca ta została wsparta przez fundację Roberta A. Welcha (dotacja I-1558). Przypisy Konflikt interesów: Autor posiada akcje w Intercept Pharmaceuticals. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2015; 125 (4): 1388. 1389. doi: 10.1172 / JCI81244.
[patrz też: glikopeptydy, olej z kiełków pszenicy, leki anorektyczne ]