Nierówności społeczno-ekonomiczne w zakresie zdrowia i korzystania z usług opieki zdrowotnej w Katalonii: analiza indywidualnych danych 7,5 miliona mieszkańców cz. 2

width=300

Gradient społeczno-ekonomiczny zaobserwowano we wszystkich analizowanych wskaźnikach, obu płci i we wszystkich grupach wiekowych. Zachorowalność, korzystanie z ośrodków zdrowia psychicznego, wskaźniki hospitalizacji i prawdopodobieństwo zażywania narkotyków wśród dzieci są 3-7 razy wyższe niż w przypadku osób o niskim poziomie społeczno-ekonomicznym w porównaniu z osobami z wyższym poziomem. U dzieci i dorosłych stwierdzono najbardziej stromy gradient w korzystaniu z usług w zakresie zdrowia psychicznego. Ponadto istnieją nierówności związane z płcią.

Wniosek

Występują znaczące nierówności społeczno-ekonomiczne w stanie zdrowia oraz w korzystaniu z usług opieki zdrowotnej w populacji Katalonii. Aby zareagować na tę sytuację, potrzebne są nowe założenia dotyczące zdrowia i innych obszarów, takich jak edukacja i zatrudnienie, zwłaszcza te, które mają wpływ na wczesne lata.
[więcej w: nowotwór płuc objawy, nowotwór wątroby, odma prezna ]