lekarze pyrzyce

Wielość jest miarą średniej liczby alternatywnych alleli na komórkę nowotworową dla każdej mutacji. Heterozygotyczne mutacje klonalne mają krotność blisko 1, a zdarzenia poniżej są subklonalne. Wielość zbliżona do 2 jest wynikiem mutacji w regionach utraty heterozygotyczności. Kręgi wskazują 9 mutacji SMARCB1. (B) Wykres logarytmiczny częstości mutacji w 5 innych typach nowotworów w porównaniu z tymi w RT. Niebieskie kółka przedstawiają powtarzające się próbki RT. W przypadku wykresów bok-i-wąsów, czerwone poziome kreski wskazują medianę, pola wskazują 25 i 75 percentyla, dolne wąsy wskazują najniższy punkt odniesienia w obrębie 1,5-krotności odstępu międzykwartylowego (1,5 x IQR) niższego kwartylu, górne wąsy wskazują najwyższy punkt odniesienia w obrębie 1,5 x IQR od górny kwartyl, a czerwone kropki reprezentują wartości odstające. CLL, przewlekła białaczka limfatyczna. Tabela Rodzaje mutacji somatycznych w 32 pierwotnych próbkach RT Poszukiwaliśmy mutacji nawracających, które mogą współpracować z utratą SMARCB1 w celu pobudzenia RT. Jedynym innym zmutowanym genem był GABRB2, podjednostka receptora GABAA, która została uznana za klonalnie zmutowaną w 2 z 32 próbek (10-330 i SJDOS006; Suplementowa Figura 4). Jednak baza katalogowa mutacji somatycznych w chorobie nowotworowej (COSMIC v51) zawiera tylko 2 inne przypadki zmutowanego tego genu, z których żaden nie pasuje do mutacji RT (10, 11). Tylko 2 mutacje znalezione wśród 32 zsekwencjonowanych RT, oprócz SMARCB1 i GABRB2, były obecne w bazie danych COSMIC: w NF2 (10-213), a inne w TP53 (10-330). Mutacja bezsensu NF2 (Y144 *) mogła być składowa; chociaż subklonalny (26% komórek), mutacja była obecna na tle hemizygotycznej delecji, co sugeruje homozygotyczną utratę w zmutowanym subklonie. Znaczenie mutacji TP53 (D49N) było niejasne; chociaż klonalny, wariant nie występował w jednej z domen mutacji kanonicznych i przewidywano, że nie będzie szkodliwy. Oprócz 32 próbek pierwotnych analizowaliśmy 3 niezależne powtarzające się guzy / normalne pary po chemioterapii (Tabela uzupełniająca 6). Próbka 09-044 została znaleziona jako aneuploidalna (ryc. 3A). Zakres czystości i zasięgu był porównywalny z zakresem w próbkach pierwotnych (Tabele dodatkowe 7 i 8). Podczas gdy największa liczba mutacji na próbkę w 32 guzach pierwotnych wynosiła 13, nawracające nowotwory zawierały 38, 47 i 47 mutacji, co skutkowało szybkością 1,53 mutacji na Mb (Tabela dodatkowa 9), 8 razy większą niż w guzy pierwotne (Figura 3B, P <0,005). Poza SMARCB1, który został homozygotycznie utracony we wszystkich 3 powtarzających się próbkach (Tabela Uzupełniająca 10), żadna z mutacji nie pasowała do żadnej w bazie danych COSMIC i żaden gen nie zawierał nawracających, klonalnych mutacji (Suplementalna Figura 5) [hasła pokrewne: olej z kiełków pszenicy, objawy chorej tarczycy, glikopeptydy ]