gorączka po pyrantelum

PDC gromadzą się w wątrobie podczas przewlekłej fazy infekcji HCV (42, 43), ale nie badano, czy infiltrują wątrobę podczas ostrej fazy infekcji. Silna, długotrwała odpowiedź pDC podczas ostrego zakażenia HCV w porównaniu z czasowo ograniczoną, ograniczoną odpowiedzią pDC podczas zakażenia HAV może dostarczyć częściowego wyjaśnienia różnicy w trwałości tych wirusów u ludzi. Metody Odczynniki i przeciwciała. Odczynniki chemiczne zakupiono od Sigma-Aldrich, o ile nie zaznaczono inaczej. CpG A ODN2216 i R848 zakupiono od Invivogen. IRS-661 i pokrewny oligonukleotyd kontrolny (5a -TCCTGCAGGTTAAGT-3a) zsyntetyzowano za pomocą Integrated DNA Technologies. Wirus grypy A (szczep PR8) otrzymano z Charles River Laboratory. Inhibitor proteazy HAV 3Cpro (44) został dostarczony przez Bruce a Malcolma (Tibotec, Mechelen, Belgia). Ludzkie surowice rekonwalescencji (osocze JC) zawierające wysokie miano przeciwciał anty-HAV zebrano 90 dni po wystąpieniu zapalenia wątroby typu A (11). Królicze poliklonalne i mysie przeciwciała monoklonalne przeciwko ludzkiemu BDCA2 były podarunkami od Liguo Zhanga (Instytut Biofizyki, Chińska Akademia Nauk, Pekin, Chiny) (45). Monoclonal anti-TIM1 3D1 był prezentem od Rosemarie DeKruyff (Boston Children s Hospital w Bostonie, Massachusetts, USA), a monoklonalny anty-HAV K2-4F2 pochodził z Commonwealth Serum Laboratories. Komórki i wirusy. Huh-7,5 (46) i komórki FRhK-4 (47) hodowano w DMEM uzupełnionym 10% FBS, penicyliną i streptomycyną. Szczepy HAV HM175 / 18f i p16 opisano wcześniej (11). Miano HAV o wysokim mianie przygotowano przez zakażenie komórek Huh-7.5 przy niskim MOI i trzykrotne rozmrożenie zakażonych komórek w celu uwolnienia wirusa. Nieprzetworzone wiriony przygotowano przez klarowanie lizatów poprzez wirowanie z małą prędkością, a następnie sonikację i ekstrakcję z równą objętością chloroformu. Wrogie wiriony zatężano z supernatantów hodowli zakażonej HAV zbieranej pomiędzy 2 i 6 tygodniem po inokulacji przez wirowanie różnicowe, jak opisano poniżej. Miana zakaźnych wirusów określono za pomocą zmodyfikowanego testu zakaźnego ogniskującego (IR-FIFA) (11). Izolacja i stymulacja pDC. Zestaw Microbead Kit BDCA-4 (Miltenyi Biotec) został użyty do wyizolowania ludzkich pDC ze zdrowych kożuszków od dawców, nabytych w New York Blood Center. Wszystkie donacje były testowane na obecność wirusa zapalenia wątroby typu B, HCV i ludzkiego wirusa niedoboru odporności. Świeżo izolowane pDC (od 2 x 104 do x 105 komórek na studzienkę, czystość 85%. 95%) hodowano w płaskodennych 96-studzienkowych płytkach w pożywce RPMI-1640 uzupełnionej 10% FBS i penicyliną i streptomycyną i eksponowano na ligandy (R848, CpG), frakcje gradientowe lub hodowane wspólnie z komórkami Huh-7.5 lub FRhK-4 (1 x 105 komórek na studzienkę), które były albo niezakażone, albo zakażone HAV. W testach Transwella pDC i Huh-7,5 komórki rozdzielano przez błonę o wielkości porów .M (BD Biosciences). Płyny supernatantu zbierano około 20 godzin, o ile nie wskazano inaczej. Supernatant IFN-. poziomy określono z ludzkim IFN-y Zestaw ELISA (źródło interferonu PBL) zgodnie z zalecaną przez producenta procedurą. Izotermiczne wirowanie w gradiencie wirusa. Komórki Huh-7.5 zakażone HAV hodowano w pożywce DMEM uzupełnionej 10% bezoswoistego FBS (wytworzonego przez odwirowanie przy 100000 g przez noc). Płyny supernatantów z hodowli komórkowych zatężono przez wirowanie różnicowe (1000 g przez 10 minut w 4 ° C, a następnie wirowano przy 10 000 g przez 30 minut dwa razy) w celu usunięcia zanieczyszczeń i dużych pęcherzyków. Sklarowany supernatant poddano ultrawirowaniu przy 100 000 g przez godzinę w temperaturze 4 ° C. Osad ponownie zawieszono w PBS, naniesiono na gradient od 8% do 40% jodiksanolu (Opti-Prep, Sigma-Aldrich) i odwirowano przy 142000 g przez 48 godzin.
[przypisy: active food supplements polska, objawy chłoniaka, olej z nasion wiesiołka ]